Inicio Noticias Auzo Elkartea Moción de Judimendikoak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Moción de Judimendikoak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

16 minuto leer
0
0
87

El próximo 23 de diciembre, Judimendikoak Auzo Elkartea va a presentar una moción en el pleno del Ayuntamiento de Vitoria referente a la ampliación de horarios en las fiestas populares de los barrios de Vitoria-Gasteiz

MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ DE 23 DE DICIEMBRE

PETICIÓN DE TURNO POPULAR Y MOCIÓN AL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

AMPLIACION DE HORARIOS EN FIESTAS DE BARRIOS – AUZOEN JAIETAN ORDUTEGI HEDAPENA

Los últimos años las fiestas de los barrios han ido recibiendo un recorte en las facilidades proporcionadas por el Ayuntamiento, y un incremento en las dificultades provocadas por la actuación del mismo. En el mundo de las comisiones de fiestas de nuestra ciudad más de una vez se ha comentado que parece que el objetivo último del Ayuntamiento es la extinción de la celebración de dichas fiestas. No queremos creerlo y deseamos que sólo sean ideas producto de un calentón. En cualquier caso, sí que hay una serie de indicadores que corroboran la teoría, como puede ser:
El montante de las subvenciones ha sido cada vez menor. Además, el ingreso de las mismas se suele producir después de la realización de las mismas en varios barrios.
Sin el dinero prometido por el Ayuntamiento, sí que se nos exige el ingreso de la fianza por uso de vía pública.
Es necesario presentar un programa con una antelación excesiva para la mayoría de las comisiones de fiestas.
Los permisos para la instalación de barracas y demás puestos de feria son más reducidos en tiempo y con unas condiciones exageradas.
La limpieza de los barrios las mañanas del sábado y/o domingo de fiestas se realiza tarde y mal.
El estricto horario de cierre de txoznas y demás establecimientos y la dificultad de conseguir permisos para instalar barras en la calle impide poder conseguir los ingresos extras que necesitamos para poder realizar un programa de fiestas para todo el barrio.
Las txoznas y los bares de nuestros barrios no pueden disfrutar de un horario especial de cierre en las fiestas del barrio (aunque sí pueden mientras se celebra el ARF, el festival de Jazz y otras, con la nula repercusión que en nuestros barrios tiene). Las fiestas pueden ser un balón de oxígeno para los bares y restaurantes de nuestros barrios ahogados por la crisis. Y los barrios necesitamos comercios y todo tipo de establecimiento abiertos para no ser un barrio muerto.
La policía municipal se presenta en los recintos festivos para dar respuesta a un reducido número de vecinos que se quejan, llegando incluso a levantar puestos de venta ambulante con permiso y a multar a asociaciones de vecinos por incumplimiento de horarios, además de a una cantidad importante de bares.
Queremos decir también dos cosas por su importancia y teniendo en cuenta que en la Comisión de Participación Ciudadana varios Grupos Políticos así lo pidieron. Un el tema de los ruidos, que para eso existe una normativa que hay que cumplirla y que ahí está la inspección técnica de Medio Ambiente que controla los decibelios permitidos, y eso se hace en todos los eventos de la ciudad. El segundo tema es la percepción que tenemos todas las personas de las Fiestas, siempre hay gente que no le gusta en absoluto, otras según qué fiestas, otra diferencia está establecido en las edades de las personas, por ejemplo a las personas de la 3ª y 4ª edad no les gusta el ruido, todo eso lo respetamos e intentamos que las Fiestas se adapten a todo tipo de personas, pero también es verdad que son un fin de semana en cada barrio.

Aunque por todo esto y mucho más sería conveniente realizar una revisión integral de la relación del Ayuntamiento con las comisiones de fiestas una medida sencilla de tomar sería ampliar el horario de cierre de los bares y txoznas de un barrio durante sus fiestas.

PROPUESTA DE ACUERDO

Exponemos:
1- El Decreto municipal aprobado el 29/01/2013 aprueba el calendario de horarios especiales de espectáculos públicos y actividades recreativas del Ayuntamiento de Vitoria contempla como motivo para ampliar hasta 2 horas el horario previsto de cierre, en el supuesto 3, las fechas concretas de celebración, entre otras posibilidades, las fiestas de barrio.

2- El mismo decreto, un poco más arriba, basándose en la Ley 4/1995, de 10 de Noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas, y el Decreto 36/2012 del 13 de marzo, en su capítulo Cuarto, permite que los Ayuntamientos diferencien con carácter temporal tipos de horario y cierre en un mismo municipio, en función de las festividades de los distritos o barrios.

3- También manifestamos nuestro desacuerdo con las medidas sancionadoras que se han impuesto en algunos barrios en los últimos tiempos.

Solicitamos:

1- Que a la hora de realizar el calendario de horarios especiales del Ayuntamiento se incluyan las fiestas de los barrios, ampliando en 2 horas el mismo.

Es por eso que nosotros, José Luis Salazar Roldán de Aránguiz, con DNI 18593952Q, vecino del barrio de Arana de Vitoria Gasteiz y miembro de la AA.VV. Aranako, y Angel Madina Viteri, con D.N.I. 16238465M y miembro de la Asociación Vecinal «Judimendikoak» Auzo Elkartea

EL NIF ES: GO1133180
FIRMADO POR ANGEL MADINA VITERI, de la Asociación Vecinal Judimendikoak.
ASOCIACIONES VECINALES QUE APOYAN: ERROTA ZAHARRA, GASTEIZ TXIKI, BOST URKI, ZAZPIGARREN ALABA, URIBE NOGALES, ARANAKO, BETIKO GASTEIZ, ZABALGANA BATUZ.

GASTEIZKO UDALEKO ABENDUAREN 23KO OSOKO BILKURARAKO MOZIOA

HERRITARREN TXANDA ESKAERA ETA OSOKO BILKURARAKO MOZIOA

AUZOETAKO JAIETAN ORDUTEGI LUZAPENA

Azken urteotan Gasteizko Udalak, auzoetako jaiak antolatzeko orduan, oztopoak ezarri ditu eta bere jokaerak gero eta zailtasun gehiago eragin. Gure hiriko Jai Batzordeetan behin baino gehiagotan esan izan da Udalaren helbururik behinena dela, nonbait, auzoko jaiak ez daitezela ospatu. Azkeneko ideia hau ez dugu sinetsi nahi eta uste dugu beroaldi baten ondoriozkoa dela. Hala eta guztiz ere, badaude zenbait arrazoi, lehen esandakoa, betearazten dutenak. Hona hemen:
Diru-laguntzen beherakada. Gainera, ordainketa jaien ondoren izan ohi da zenbait auzotan.

Udalak agindutako dirua ematen ez badigu ere, hiri-zorua okupatzeagatiko fidantza ordain diezaiogula eskatu egiten digu.
Jai Batzorde gehienei ezinezkoa egiten zaie egitaraua aurkezteko epeari aurre egitea, izan ere, aurrerapen handiz aurkeztu egi n behar dugu.

Barrakak eta feriako gainontzekoak instalatzeko baimenak oso murritzak dira denbora aldetik eta neurriz kanpoko baldintzak ezarrita, gainera.

Jai egunetako, larunbat eta igande goizetan, garbiketa beranduegi eta ez da behar bezala egiten.

Txoznak eta bestelakoak ixteko ordutegia zorrotzegia eta kalean barrak ipintzeko baimena eskuratzeko zailtasun handiak. Honek guztiak diru-sarbide gehiago eragozten du eta, noski, auzoan jai egitaraua aurrera eramateko beharrezkoak zaizkigu.

Gure auzoetako jaietan, txoznek eta tabernek ez dute ixteko ordutegi berezi eta malgurik (ARF, Jazzaldia etabarretan ordutegi berezia dute nahiz eta gure auzoetan eraginik ez duten). Krisiak jota dauden taberna eta jatetxeentzat aukera paregabea izan daitezke jaiak. Eta auzook bizirik jarraitzeko behar-beharrezkoak ditugu denetariko merkatalgune eta enparauak.

Udaltzainak, auzoko gutxi batzuei kasu eginda, jai eremuetan azaldu egiten dira, baimendutako salmenta postuak kentzen dituzte eta isuna jartzen dizkiete Auzo Elkarteei eta taberna askori ordutegia ez betetzeagatik.

Bi gauza gehiago aipatu nahiko genuke, bere garrantsitasunagatik eta eskatu zigutelako Talde Politiko batzuk Hiritar Partehartze Batzordean:

Zarata gaia, horretarako arautegi bat dago, eta bete behar da. Eta Ingurune ikuskariek kontrolpean dauzkate baimendutako dezibelioak eta horrela egiten da hiriko ekitaldei guztietan.
Bigarren gaia jai Batzordeetako kide guztiok daukagun iritzia. Beti egon da eta egongo da norbait inolako jaiak gustatzen ez zaizkionari, beste batzuk segun zein jaia den onartzen dute. Beste alde batetik, adina dago; 3. edo 4. adinean gaudenontzat normalean zarata ez da gure gustokoa. Hori guztia errespetatzen dugu, eta guztiontzako jaiak antolatzen saiatzen gara. Bukatzeko, gure auzoetako jaiak urtean bakarrik asteburu batean ospatzen dira.

Honengatik guztiagatik egokia izango litzateke berrikustea Udalak Jai Batzordeekin duen harremana. Irtenbide erraza izan liteke, auzoko jaietan, taberna eta txoznen ixteko ordutegia luzatzea.

Hori dela eta, José Luis Salazar Roldán de Aránguiz, 18593952Q NANaduna, Gasteizko Arana auzoko bizilaguna eta AA.VV. Aranakoko partaideak eta Angel Madina Viteri, 16238465M NANaduna, Judimendikoak Auzo Elkarteko partaideak …

Ondokoa adierazten dugu:
1- Gasteizko Udalaren jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren ordutegi berezien egutegia onesten duen eta udalak 2013/01/29an onarturiko Dekretuak ixteko aurreikusitako ordutegia 2 orduz luzatzeko baldintzetan, 3.ean hain zuzen ere, besteak beste, auzoetako jaietako datak jasotzen ditu.

2- Dekretu horrek berak, pixka bat aurrerago, Jendaurreko Ikuskizunei eta Jolas Jarduerei buruzko azaroaren 10eko 4/1995 Legea eta martxoaren 13ko 36/2012 Dekretua oinarri hartuta, Laugarren kapituluan, ahalbidetzen du udalek udalerrian bertan ixteko ordutegi motak aldi baterako bereiztea, auzoetako jaiak kontuan izanda.

3- Horrez gain, gure desadostasuna adierazi nahi dugu azkenaldian auzo batzuetan ezarri diren zehapen-neurrien aurrean.
Eskatzen dugu:

1- Udalaren ordutegi berezien egutegia burutzean auzoetako jaiak barne har daitezela eta 2 orduz luzatzea.

Cargue Artículos Más Relacionados
Cargue Más Por Judimendikoak Auzo Elkartea
Cargue Más En Auzo Elkartea

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Mira además

AUZO ASANBLADA/ASAMBLEA DE BARRIO

Kaixo auzokide! Uda bukatu berri da eta gure auzoa pizten dabil berriro! Horregatik berriz…