Inicio Noticias Auzo Elkartea PROPUESTAS DE LA ASOCIACON VECINAL JUDIMENDIKOAK PARA SU INCLUSION EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DEL AÑO 2015

PROPUESTAS DE LA ASOCIACON VECINAL JUDIMENDIKOAK PARA SU INCLUSION EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DEL AÑO 2015

7 minuto leer
0
0
6

JUDIMENDIKOAK AUZO ELKARTEAK 2015KO UDAL AURREKONTUETAN SARTZEKO EGITEN DITUEN PROPOSAMENAK

 • Necesidad de hacer un nuevo Centro Social para mayores. El actual no cumple los requisitos mínimos por ser demasiado pequeño y cumplir de forma deficitaria las normas de accesibilidad.
  Adinekoentzat egoitza sozial baten beharra. Egungoa txikia da eta irisgarritasun arauak halamoduz betetzen ditu, beraz,gutxieneko irizpideak ez ditu betetzen.
 •  Adecuación e higienización del terreno situado en la calle Los Aranburu al lado del Centro Cívico, además de decirnos cuales son los proyectos que hay sobre este lugar.
  Gizarte-Etxearen ondoan dagoen Aranburu kaleko lur sailaren egokitze eta higienizazioa. Era berean, aipatu lekuan ze egistamo aurreikusten diren jakin nahi dugu.
 • Accesibilidad para minusválidos en los locales de la Asociación vecinal Judimendikoak que son propiedad del propio Ayuntamiento.
  Udalaren jabetza diren Auzo elkarteko lokalen elbarrientzako egokitzapena.
 • Rehabilitación general del barrio en el cual no se han hecho obras hace muchos años con lo que ello supone para una población ya de por si envejecida, encontrándose con numerosas trabas al salir de sus casas. El pavimento está obsoleto, las aceras son intransitables en algunos sitios, no hay aparcamientos necesarios, pasos de cebra sin pintar, el parque del Polvorín tiene carencias (por ejemplo los columpios son solo para los más pequeños),…
  Judimendiko auzoko zeharberrize orokorra. Bertako poulazioaren berezko zahartzeari urteetan egin ez diren obrak gehituz gero, auzotarrek beren etxeetatik ateratzeko oztopoak baino ez dituzte. Zorua higatua dago, hainbat tokitan espaloiak ez daude oinezkoentzat erabilgarri, ez dago behar beste aparkaleku, margotu gabeko zebrabideak, Sutaustegi Zaharreko parkeko gabeziak ( kolunpioak txikienentzako baino ez daude egokituak…)
 • Colocar la cubierta del escenario de la Plaza Sefarad que se acordó hace ya por lo menos doce años.
  Sefarad plazako eszenatokiko estalpea jarri, zeina gutxienez orain 12 urte adostu baitzen.
 • Apertura de las instalaciones deportivas de la Escuela Pública en horario extraescolar.
  Eskola publikoaren kirol instalazioen irekiera eskola ordutegitik kanpo.
 • Subvencionar a las personas que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza llegando esas ayudas hasta el 100% si fuera necesario, a la hora de cobrarles las tasas e impuestos municipales.
  Udal zerga eta tasen ordainketa garaian pobreziaren mugaren azpitik bizi diren pertsonei subentzio bideak jarri, bai eta %100ean beharrezkoa balitz ere.
 • Potenciar el uso de la bicicleta generando una red real de bidegorris, no vale pintar de blanco en mitad de la carretera con el peligro que ello supone al aparcar los coches o maniobras del autobús en sus paradas, y adecuando locales actualmente vacíos para poder guardarlas como actualmente se hace en algunos del Casco Viejo.
  Bidegorri sare erreal bat sortuz txirringaren erabilera bultzatu. Errepide erdian margotutako zuriuneak ez du balio kotxeek aparkatzerakoan eta autobusak biratzerakoan sor daitezkeen arrisku egoerak direla-eta. Era berean, Alde Zaharreko hainbat lokletan egin bezala, txirringak gordetzeko lekuak atondu.
 • Mantenimiento y si es necesario readecuación de las alcantarillas de algunas calles, sobre todo en Jose Mardones. No sabemos si por la falta de limpieza adecuada o por ser excesivamente pequeñas,o ambas a la vez, en cada tormenta se inundan todos los bajos y portales de la calle con los consiguientes problemas que esto supone para los responsables de los locales y los vecinos de los inmuebles ( algunos tienen el ascensor en cota cero y se les inunda).
  – Estolderia batzuen mantentze eta birkokatze lanak, Jose Mardones kalekoak bereziki. Ez dakigu zer dela-eta, beren tamaina txikiagatik edo garbiketa ezagatik, baina ekaitza dagoen bakoitzean atari eta behe guztiek gainezka egiten dute, honek etxebizitzetako bizilagunentzat zein bertako saltokietako jabeentzat dakartzan arazo guztiekin.
 • No recortar las subvenciones que se nos dan a las Asociaciones Vecinales, ya recortadas a la mitad en los últimos años, excepto el año pasado,ya que con ello se conseguiría el ahogo económico de ellas y el cese de sus actividades.
  Azken urteetan gertatu bezala, iaz ezin ezik, Auzo Elkarteentzeko dirulaguntzak ez murriztu. Azken urteetan erdira jaitsi dira eta honela jarraituz berauen itotze ekonomikoa eta ekimenen suspensoa gertatu litzateke.

Cargue Artículos Más Relacionados
Cargue Más Por Judimendikoak Auzo Elkartea
Cargue Más En Auzo Elkartea

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Mira además

Martxoan Judimendi feminista!/en marzo Judimendi feminista!في مارس النسوي Judimendi!